De bestuur van de Volleybalvereniging Woudenberg bestaat uit het dagelijks bestuur en de coördinatoren van de commissies.

 

Foto: PM

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Rien Wolfswinkel
  • Secretaris: Jos van der Lee (ad interim)
  • Penningmeester: Elmar van Krimpen

De andere bestuursleden zijn:

  • Coördinator Algemene Zaken (AZ): Wessel Terpstra
  • Coördinator Jeugdcommissie (JC): Edwin van der Lee
  • Coördinator Technische commissie (TC): Hendi de Greef
  • Coördinator Sponsoring & PR: Jos van der Lee

Het bestuur is te bereiken via info@volleybalwoudenberg.nl

Naast het bestuur zijn er nog de volgende coördinatoren: