Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Op maandagavond 22 september jl. werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Er was een redelijke opkomst maar helaas wel minder dan vorig jaar.

Bij de opening stond voorzitter Rien Wolfswinkel nog even stil bij het overlijden van Ton Geijtenbeek voor de zomer.

Het verslag van de vorige ALV werd goedgekeurd. Daarna volgde enkele mededelingen en algemene zaken. Niels Hardeman en Ties Haket deden verslag als Technische Commissie. Vervolgens kwam de jeugd aan bod. Jayne Baas heeft door het ontbreken van een Jeugd Coördinator hier veel extra werk verricht. Zij ontving dan ook een bosje bloemen van Rien.

Jos van der Lee deed verslag van de sponsoring/PR zaken. Daarna volgde door Elmar van Krimpen als penningmeester een toelichting op de jaarrekening en de begroting. Vooral door de toegenomen inkomsten uit sponsoring wist de vereniging het boekjaar af te sluiten met een licht verlies, terwijl een fors verlies was begroot. Ook de begroting voor dit speelseizoen ziet er goed uit. Het besparen op de drukkosten van de VolleyVaria is daarin positief omdat deze voortaan digitaal wordt uitgegeven.

Het bestuur zoekt nog dringend naar leden of anderen die de vacatures van Jeugd Coördinator en bestuurslid Algemene Zaken kunnen invullen.