Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

AVG en privacy

Hieronder volgt een toelichting hoe wij als Volleybalvereniging Woudenberg omgaan met de AVG die 25 mei 2018 van kracht is. Wilt u inhoudelijk meer weten over AVG, dan verwijzen wij u naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij vragen slechts algemene persoonsgegevens van de volgende personen

 1. Leden, donateurs, vrijwilligers en trainers.
 2. Sponsoren
 3. Deelnemers recreantietoernooi.

Deze data gebruiken wij voor de volgende doeleinden

 1. In het geval van leden, donateurs, vrijwilligers en trainers.
 • Het indelen van de teams en organiseren van wedstrijden en alles wat daarmee verband houdt.
 • Het innen van de contributie.
 • Het versturen van onze Volley Varia.
 • Het uitbetalen van trainersvergoedingen en declaraties.
 1. In het geval van sponsoren.
 • Het versturen van facturen.
 • Het uitnodigen voor evenementen.
 • Het versturen van onze Volley Varia.
 1. In het geval van deelnemers recreantietoernooi.
 • Het indelen van de teams en het organiseren van wedstrijden en alles wat daarmee verband houdt.
 • Het innen van de inschrijfgelden.

Om de bovengenoemde doeleinden te kunnen realiseren delen wij de data met de volgende organisaties en personen

 • De Nevobo; de nationale volleybalbond waar alle volleybalverenigingen bij aangesloten zijn die meedoen aan de competities.
 • Sportlink; een online softwareprogramma dat door zowel onze vereniging als de Nevobo wordt gebruikt als tool voor hun ledenadministratie. Verder gebruikt de vereniging dit als basis om de contributie te innen en de Nevobo om de wedstrijden en alles wat daarmee samenhangt te organiseren.
 • De Rabobank; voor al het betalingsverkeer van de vereniging, zoals het innen van de contributie en het betalen van leveranciers.
 • Mailchimp; voor het versturen van onze Volley Varia.
 • Mijndomein; voor het hosten van onze website.
 • Facebook; voor onze Facebookpagina.
 • Dropbox; voor het delen van documenten binnen de leden van het bestuur en de coördinatoren, zoals verslagen van vergaderingen en beleidsdocumenten.
 • Vrijwilligers en trainers; voor zaken die nodig zijn om wedstrijden, trainingen en verenigingsaangelegenheden te organiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mail en privé computers.

Als vereniging verstrekken wij geen persoonsgegevens aan anderen nog verkopen wij die.

Verwerkingsovereenkomsten

Met de hiervoor genoemde organisaties hebben wij een verwerkingsovereenkomst, veelal verwoord in hun algemene voorwaarden, afgesloten.

Omwille van de AVG tekenen onze vrijwilligers en trainers een geheimhoudingsverklaring. Graag vermelden wij hier met gepaste trots, dat wij in al die jaren nooit enige aanleiding hebben gevonden om te twijfelen aan de zorgvuldigheid waarmee zij persoonsgegevens van onze leden hebben behandeld.

Meer informatie kunt u vinden in het document ‘Verwerkingsregister persoonsgegevens Volleybalvereniging Woudenberg’.

Privacyverklaring

Hier vindt u onze privacyverklaring.

Foto’s, video, namen en verjaardagen

Om het plezier in het volleyballen en het verenigingsleven te delen en te vergroten publiceren wij foto’s van wedstrijden, teams en festiviteiten op onze website en onze Facebookpagina. Daarnaast publiceren wij de namen en verjaardagen van onze leden, vrijwilligers en trainers op onze site en in de Volley Varia.

Bij leden, vrijwilligers en trainers vragen wij hier schriftelijk toestemming voor. (Op het moment van het publiceren van deze pagina is dit nog niet gerealiseerd.) Deze toestemming kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken. Hiervoor dient u een mail te sturen naar info@volleybalwoudenberg.nl

Bent u geen lid en heeft u bezwaar tegen het publiceren van een foto waar u of uw kind onder de 16 jaar op staat, dan kunt u naar het hierboven genoemde mailadres een mail sturen. Wij zullen de betreffende foto dan verwijderen.

Indien er door derden video opnames gemaakt worden van wedstrijden of trainingen van één van onze teams, in het bijzonder van kinderen onder de 16 jaar, zonder vooraf verkregen toestemming, zullen wij als bestuur hiertegen op treden.

Tenslotte

Het bestuur van Volleybalvereniging Woudenberg heeft de intentie om de AVG zo goed mogelijk, edoch pragmatisch, ten uitvoer te brengen. Hoewel wij hierin al meerdere stappen hebben gezet zijn we ons ervan bewust dat we nog niet alles optimaal geregeld hebben en staan wij open voor feedback. Deze ontvangen wij graag op het volgende e-mail adres: info@volleybalwoudenberg.nl