Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl
Coronaprotocol online

Coronaprotocol online

Volgende weekend starten de meesten van ons weer met de competitie; wat fijn om na al die tijd weer het veld op te mogen hè! 

Echter, dat kan niet op de wijze zoals we dat gewend zijn. Om ervoor te zorgen dat we niet binnen de kortste keren weer ‘teruggefloten’ worden en de competitie moeten staken, moeten we er met z’n allen op toezien dat de geldende regels vanuit het RIVM en de Nevobo opgevolgd worden. Hou jezelf aan deze regels, maar wijs ook teamgenoten, andere leden van de vereniging of publiek erop! 

We hebben een extra pagina op deze website aangemaakt, waarin je het geldende Coronaprotocol terug kunt vinden. Lees dit protocol echt even goed door!

Wees je tot slot bewust van het feit dat er in andere steden of dorpen misschien andere regels gelden dan bij ons; raadpleeg dus ook altijd de website van de tegenstander even voordat je een wedstrijd hebt. 

Wij vertrouwen erop dat iedereen deze regels op zal volgen en we er een mooi nieuw seizoen van kunnen maken met z’n allen. Succes allemaal! 

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Ben jij nauw betrokken bij onze vereniging of wil je dat juist wat meer zijn? Wil jij weten wat er speelt, welke uitdagingen we als vereniging hebben of op welke punten we juist heel trots kunnen zijn? Wil jij je stem laten horen wanneer er een nieuwe penningmeester en secretaris worden aangedragen? 🧐

Kom dan op maandag 28 september om 20.00 naar de Algemene Ledenvergadering in De Camp. 

Wil jij helemaal goed voorbereid zijn? Lees dan het verslag van de ALV van vorig jaar nog eens door en bekijk de agenda voor de komende ALV.

Startdag seizoen 2020-2021 afgelast

Startdag seizoen 2020-2021 afgelast

Zoals elk seizoen hadden we ook bij de start van het seizoen 2020/2021 graag weer een startdag willen organiseren. Echter, met alle onzekerheden rond de verspreiding van het Corona-virus vonden wij het als Dagelijks Bestuur niet verantwoord om de startdag door te laten gaan. Dat vinden we erg jammer, maar jullie (en onze) gezondheid is veel belangrijker! Als het tegen die tijd mogelijk is zijn we voornemens om een mooi eindfeest te organiseren aan het einde van het seizoen!

Introductie zaalwachten

Introductie zaalwachten

Zoals jullie waarschijnlijk al wel in de wandelgangen (of op de ALV) hebben vernomen, introduceren we dit seizoen het fenomeen ‘zaalwacht’: Volleybalvereniging Woudenberg laat op de thuiszaterdagen de eigen teams, de bezoekende teams en externe scheidsrechters faciliteren door een zaalwacht. De taken van deze zaalwacht zijn:

 

  1. ontvangen bezoekende teams en scheidsrechters;
  2. zorgen dat de apparatuur voor het DWF operationeel is en blijft;
  3. toezicht op het invullen van het DWF;
  4. toezien op een prettig verloop van de wedstrijddag;
  5. aanspreekpunt zijn voor alle voorkomende vragen vanuit teams, scheidsrechters en gasten;
  6. toezien op het opruimen van de velden en apparatuur na de laatste wedstrijden.

Je kunt de verdere informatie en de planning voor dit seizoen terug vinden in dit document of via de agenda

Wat nog belangrijk is om extra te vermelden, is det het niet uitmaakt hoe jij dit met je team regelt. Is er 1 iemand verantwoordelijk voor de hele dag? Splits je deze taak en nemen bijvoorbeeld 3 teamleden ieder een wedstrijdtijd voor hun rekening? Het maakt ons niet uit; als er maar iemand staat! 

Meldplicht cruciaal om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken

Meldplicht cruciaal om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken

In de media verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik die soms jarenlang plaats hebben kunnen vinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders worden bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan tot nu toe bekend: één op de acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak zelfs hun hele leven lang. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen in Nederland zien het dan ook als hun plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren, waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten (waaronder Nevobo).

Binnen Volleybalvereniging Woudenberg onderstrepen we, net als Nevobo en NOC*NSF, het belang van deze meldplicht en vragen we iedereen binnen onze club vermoedens van seksuele intimidatie en/ of misbruik te melden bij het bestuur van onze vereniging via info@volleybalwoudenberg.nl.

Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van onze club, Job Voorburg en Sjoukje van Krimpen – Statema.

Wijziging contributie

Wijziging contributie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2019 is besloten tot een verhoging van de contributie. Dit betreft een verhoging met € 5 voor de CMV- en ABC-jeugd en € 10 voor de senioren (m.u.v. Heren 1). Deze verhoging geldt met ingang van het seizoen 2019/2020 en zal in de aangekondigde incasso-ronde van eind oktober 2019 worden doorgevoerd.