Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl
Promotie / degradatie richting seizoen 2020-2021

Promotie / degradatie richting seizoen 2020-2021

Zoals iedereen inmiddels weet, is het huidige volleybalseizoen door de Nevobo stopgezet i.v.m. de Coronamaatregelen. Gisteren is er een definitief besluit genomen over de promotie en degradatie van alle competitiespelenden teams voor seizoen 2020-2021. 

Het nieuwsbericht van de Nevobo luidt: 

Berekening eindstanden competities seizoen 2019-2020 geschiedt op basis van wedstrijdquotiënt. In seizoen 2020-2021 wordt een extra Topdivisiepoule ingevoerd om meer promoties mogelijk te maken.

Op 18 maart maakte de Nevobo bekend alle competities van Topdivisie en lager te stoppen, vanwege de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus. Op 22 maart volgde het nieuws dat ook de Eredivisie per direct werd stilgelegd. Om de vraag te beantwoorden hoe om te gaan met promotie / degradatie richting het nieuwe seizoen (2020-2021), riep de volleybalbond haar leden op om mee te denken. Daar kwamen duizenden reacties op.

Algemeen directeur Guido Davio: “Meest reële oplossing”

Algemeen directeur Guido Davio van de Nevobo legt uit: “Op basis van de reacties en voorstellen hebben we gezocht naar een oplossing waarbij we zoveel mogelijk de resultaten van het afgelopen seizoen mee konden nemen. Samen met het Bestuur en de Bondsraad (vertegenwoordiging van de volleybalverenigingen) zijn we tot dit besluit gekomen. Iedereen is zich ervan doordrongen dat we in deze unieke situatie een beslissing moeten nemen en begrijpt dat iedere keuze voor- en nadelen kent. We denken hiermee de meest reële oplossing te hebben gekozen, die duidelijkheid verschaft richting het aankomende seizoen.”

Invoeren extra Topdivisiepoule

In het seizoen 2020-2021 wordt een extra Topdivisiepoule van 12 teams ingevoegd, zodat er ruimte wordt gecreëerd bovenin de piramide van volleyballend Nederland. Hierdoor kunnen in de poules t/m de 3e divisie minimaal de nummer 1 én nummer 2 promoveren. Daarnaast blijft degradatie beperkt tot de nummers 12 in de 2e en 3e divisie.

Op de lagere niveaus neemt het aantal degradanten langzaam weer toe en geldt de promotie alleen voor de nummer 1. De geschiedenis heeft bewezen dat er vaak sprake is van terugtrekkingen, en daardoor zal er ook op deze niveaus waarschijnlijk nog ruimte ontstaan voor extra promoties naar hogere klasses / de 3e divisie.

De huidige PD-regeling komt met de invoering van de extra Topdivisiepoule te vervallen. De wedstrijdsecretariaten van de verenigingen ontvangen een bericht met aanvullende informatie.

Om de competitiestanden op te maken, wordt de volgende methodiek gehanteerd:

1. Aantal punten / aantal gespeelde wedstrijden = wedstrijdquotiënt

Het wedstrijdquotiënt bepaalt de eindstand

Bijvoorbeeld:

Team A: 41 punten / 18 wedstrijden = wedstrijdquotiënt 2,28
Team B: 37 punten / 16 wedstrijden = wedstrijdquotiënt 2,31
Team B hoger wedstrijdquotiënt, dus hoger in de stand

2. Bij gelijke stand, na stap 1 (conform het huidige reglement):
setquotiënt (aantal sets voor / aantal sets tegen) / aantal gespeelde wedstrijden

3. Bij gelijke stand, na stap 1 en stap 2 (conform het huidige reglement):
puntenquotiënt (aantal punten voor in alle wedstrijden / aantal punten tegen in alle wedstrijden) / aantal gespeelde wedstrijden

Het team met het hoogste wedstrijdquotiënt eindigt bovenaan. De nieuwe eindstanden zijn vanaf heden te zien in de competitiemodule in onder meer de Mijn Volleybal app en op volleybal.nl 
N.B.: de nummer 1 wordt niet benoemd tot kampioen. De eindstanden worden alleen gebruikt om te bepalen welk team promoveert of degradeert.

Voor alle halfjaar-competities die in het voorjaar werden gespeeld, wordt er geen stand bepaald.

De seniorenteams worden in het volgende seizoen in dezelfde competitie ingedeeld, als waarin ze in de 2e helft zijn uitgekomen.

Vacature: secretaris

Vacature: secretaris

Omdat onze huidige secretaris Martine de Greef op dit moment zwanger is van haar eerste kindje, heeft zij aangegeven met ingang van het seizoen 2020/2021 te willen stoppen met deze vrijwilligersfunctie. Wij zijn dus op zoek naar haar toekomstige vervanger!  

Wat betekent het om secretaris te zijn? 

  • Je bent onderdeel van het dagelijks bestuur: je discussieert mee over belangrijke ontwikkelingen en beslissingen binnen de vereniging. 
  • Je vergadert in totaal ongeveer 8x per jaar; deels met het dagelijks bestuur, deels met het bestuur in groot verband. Hiervoor maak je de agenda’s en actielijsten/notulen.
  • Je beheert alle inkomende post/mail o.a. via info@volleybalwoudenberg.nl en beheert dit in een post/maillijst.
  • Je bent het contactpersoon voor de scheidsrechters-coördinator, coördinator algemene zaken en activiteitencommissie. 

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in het oppakken van het secretarisschap, maar vind je het nog lastig om in te schatten wat dit gaat betekenen qua tijd/investering? Neem contact met Martine op via info@volleybalwoudenberg.nl. 

Jumbo Kolfschoten recreantentoernooi komt te vervallen

Jumbo Kolfschoten recreantentoernooi komt te vervallen

We hebben de ontwikkelingen rond het Corona-virus een tijdje gevolgd, maar na de aankondiging van de verscherpte maatregelen op 23 maart 2020 konden we niet anders dan besluiten om het recreantentoernooi voor dit jaar 2020 te vervallen. Dat is spijtig voor alle teams die zich enthousiast hadden aangemeld en zeker ook voor al het werk dat al in de organisatie was gestopt. Echter, op dit moment was er geen ander besluit mogelijk. We rekenen op eenieders begrip en hopen iedereen alsnog te ontmoeten bij de volgende editie van ons mooie toernooi!
Sponsor onze sponsoren!

Sponsor onze sponsoren!

Balen dat we niet trainen en dat we de competitie niet uit spelen. Een ‘probleem’ wat ineens piepklein wordt als je kijkt naar de uitdagingen van anderen.

Bijvoorbeeld ondernemend Nederland. Veel lokale ondernemers zijn trouwe sponsor van onze club. Help jij hen waar je kan?

Moet je het online bestellen of kun je het ook in het dorp kopen? Zet je zelf de frituurpan aan op vrijdag/zaterdag of haal je eten af bij Sportcafé de Camp?

Weer een voorbeeld van ‘Samen moet we het doen’. Normaal gesproken helpen de sponsoren ons, laten we nu voor hen hetzelfde doen. Doe jij mee?

Reageer hieronder met ideeën om onze sponsoren te steunen.

TZN wint damespoule Scherpenzeel

TZN wint damespoule Scherpenzeel

Onlangs is de Scherpenzeelse Volleybalcompetitie afgerond en daarin heeft TZN de damespoule gewonnen. De dames trainen elke dinsdag bij onze vereniging en om die reden verdienen ze het om in het zonnetje gezet te worden. Dames: klasse gedaan en gefeliciteerd met het kampioenschap!

O P G E L E T ! #corona

O P G E L E T ! #corona

Update 18-03-2020: competitie wordt niet meer hervat dit jaar
Beste leden,

Vandaag heeft de Nevobo laten weten dat de competities voor het seizoen 2019/2020 niet zullen worden uitgespeeld. Een bericht dat niet geheel onverwacht komt, maar daarom niet minder teleurstellend is. Dit betekent dat voor jullie het seizoen er alweer op zit; te zijner tijd moet duidelijk worden wat e.e.a. gaat betekenen voor de indeling in het nieuwe seizoen. Echter, tot die tijd hebben we met elkaar een heel ander probleem te overwinnen. Als bestuur volgen we de ontwikkelingen op de voet en houden we jullie uiteraard op de hoogte. Mocht de mogelijkheid zich  aandienen om de trainingen te hervatten dan zullen we jullie dat uiteraard z.s.m. laten weten.

Rest mij om jullie heel veel sterkte, geduld en vertrouwen toe te wensen in de bijzondere en zware periode die we momenteel meemaken!

Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur,
Jos van der Lee
Voorzitter

Update 15-03-2020: aanvullend bericht n.a.v. nieuwe maatregelen vanuit de overheid

Beste leden,
Tijdens de persconferentie van zojuist zijn aanvullende en ingrijpende maatregelen aangekondigd (ook richting sportclubs). Dit betekent dat met onmiddellijke ingang ook alle trainingen komen te vervallen tot en met maandag 6 april 2020. Rond die datum, of eerder als de berichtgeving daar aanleiding toe geeft, zullen we jullie opnieuw informeren. We rekenen op jullie begrip!

Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur,

Jos van der Lee
Voorzitter

Update 12-03-2020: aanvullend bericht vanuit ons als vereniging
Beste leden van Volleybalvereniging Woudenberg,
Zoals jullie hierboven kunnen lezen, zijn door de Nevobo alle wedstrijden tot en met 31 maart 2020 afgelast. Wat er daarna gaat gebeuren is nog onduidelijk, maar uiteraard houden we jullie op de hoogte. Onder deze link kun je de informatie vanuit de Nevobo zelf ook volgen: https://www.volleybal.nl/nieuws/alle-volleybalwedstrijden-t-m-31-maart-afgelast

In de adviezen wordt aangeraden om bijeenkomsten met meer dan 100 personen te laten vervallen. Omdat we dat aantal tijdens de trainingsavonden niet halen kan er wat ons betreft gewoon worden getraind. Uiteraard staat het trainers vrij om met het uitvallen van veel wedstrijden zelf in overleg met het team te besluiten om minder of niet te trainen
 
In aanvulling hierop willen we de volgende afspraken nadrukkelijk met jullie maken:
  1. als je last hebt van verschijnselen als neusverkoudheid, hoesten en koorts kom dan niet trainen en meld je af;
  2. maak tijdens de trainingen alleen gebruik van dezelfde of je eigen bidon. 
Zodra daar aanleiding voor is zullen we jullie opnieuw informeren via alle kanalen die ons PR-team heeft. Aan jullie dan ook het verzoek om die berichten in de gaten te houden.
 
Als er n.a.v. dit bericht of de verdere ontwikkelingen vragen zijn, stuur me dan s.v.p. een mailtje op het mailadres voorzitter@volleybalwoudenberg.nl. Ik zorg ervoor dat je dan z.s.m. een reactie van mij/ons krijgt.
 
Tot zover de berichtgeving voor nu; we rekenen op jullie medewerking!
 
Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur,
 
Jos van der Lee
Voorzitter

Update 11-03-2020 n.a.v. berichtgeving Nevobo
Het is jullie vast niet ontgaan: met ingang van vandaag zijn er diverse grote evenementen afgelast in Nederland i.v.m. het Coronavirus. De Nevobo heeft net ook aangekondigd dat ALLE wedstrijden t/m 31 maart afgelast worden.

Voor zover wij conclusies kunnen trekken uit dit bericht, gelden deze voorzorgsmaatregelen dus PER DIRECT. Mocht je een dezer dagen een wedstrijd in de planning hebben staan, laat je trainer, coach of aanvoerder dan even contact opnemen met desbetreffende volleybalvereniging om te voorkomen dat een van beide teams toch onnodig op komt dagen.