Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Op 3 juni vond voor het eerst een netwerkbijeenkomst plaats voor sponsoren en vrienden van Volleybalvereniging Woudenberg. Jos van der Lee, bestuurslid PR & Sponsoring, had deze avond georganiseerd. Doel van de avond was, naast nadere onderlinge kennismaking, ook vernemen welke wensen en ideeën er bij de sponsoren en vrienden leven.

De avond werd bezocht door diverse vertegenwoordigers van de sponsorende bedrijven. Ook was de vereniging zelf goed vertegenwoordigd met bestuursleden en PR-coördinator.
P1050179Jos opende de avond met een woord van welkom en korte introductie. De toegenomen aandacht voor sponsoring begint haar vruchten af te werpen en de vereniging wil graag ook verder de sponsoren van dienste zijn.

Daarna volgden enkele ‘speeddatesessies’ waarbij steeds twee personen elkaar nader leerden kennen. Dit ging er geanimeerd aan toe.

Vervolgens werd in 2 groepen nagedacht over wat de Volleybalvereniging beter kan doen (nu en in de toekomst) en welke ideeën er leven als het gaat om PR & sponsoring van een vereniging als de onze. Hieruit kwamen veel bruikbare ideeën naar voren.

Op een soortgelijke manier werd er stil gestaan bij welke ideeën er leven er als het gaat om de invulling van de netwerkbijeenkomsten. Ook hier kwamen weer veel zaken naar voren. Ook kon geconcludeerd worden dat dergelijke avonden in een behoefte voorzien.

De vereniging kan nu volop verder aan de slag met het verder invullen van het sponsorbeleid op basis van de input van deze avond. De avond zelf werd afgesloten met een hapje en drankje in Sportcafé De Camp, tevens één van de sponsoren.