Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Natuurlijk hopen we jullie volgend seizoen stuk voor stuk weer te mogen begroeten, maar mocht je om wat voor reden dan ook geen lid meer willen blijven van onze mooie vereniging, dan moet je je afmelden via ledenadministratie@volleybalwoudenberg.nl. Alle andere manieren van afmelden zijn NIET geldig.
Op deze website vind je de dan ook de volgende informatie terug: “Indien je wilt opzeggen, doe dat dan vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar. Een lidmaatschap duurt altijd tot 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Als we niets van je horen, gaan we er vanuit uit dat je het komende seizoen ook nog lid wilt blijven van Volleybalvereniging Woudenberg. Je bent ons dus hoe dan ook de gehele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd, als je je niet afmeldt voor 1 mei van het lopende seizoen.”