Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Bestuur

Het bestuur van de Volleybalvereniging Woudenberg bestaat uit het dagelijks bestuur en de coördinatoren van de commissies.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Jos van der Lee
 • Secretaris: Martine Leijenhorst
 • Penningmeester: Elmar van Krimpen

v.l.n.r. Elmar van Krimpen (penningmeester), Martine Leijenhorst (secretaris) en Jos van der Lee (voorzitter)

Andere bestuursleden:

 • Coördinator Algemene Zaken (AZ): Wessel Terpstra
 • Coördinator Recreanten: Job Voorburg
 • Coördinator Technische commissie (TC): Hendi de Greef (tc@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator ledenadministratie: Letty Lokhorst (ledenadministratie@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator Jeugdcommissie (JC): Edwin van der Lee (jc@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator mini’s: Irene Hamaker (minis@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator PR-team: Imke Jacobs (pr@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator Sponsoring: Ralph Mulder (sponsoring@volleybalwoudenberg.nl)

v.l.nr. Wessel Terpstra (algemene zaken), Job Voorburg (recreanten), Elmar van Krimpen (penningmeester), Hendi de Greef (technische commissie), Letty Lokhorst (ledenadministratie, Edwin van der Lee (jeugdcommissie), Irene Hamaker (mini’s), Imke Jacobs (PR-team), Ralph Mulder (sponsoring), Martine Leijenhorst (secretaris), Jos van der Lee (voorzitter).

Naast het bestuur zijn er nog de volgende coördinatoren:

 • Coördinator scheidsrechters: Kees Lokhorst (scheidsrechter@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator wedstrijdsecretariaat: Alyanne Westerveen (wedstrijdsecretariaat@volleybalwoudenberg.nl)

Het PR-team bestaat uit:

 • Coördinator PR en VolleyVaria (nieuwsbrief): Imke Jacobs
 • Websitebeheer: Angela van Elst
 • Contacten met De Woudenberger: Lotte Oosterhout
 • Facebookbeheer: Lian de Snoo – van Zon

v.l.n.r.: Lian de Snoo-van Zon (facebookbeheer), Angela van Elst (websitebeheer), Lotte Oosterhout (contacten met de Woudenberger), Imke Jacobs (coördinator en VolleyVaria).