Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Bestuur

Het bestuur van de Volleybalvereniging Woudenberg bestaat uit het dagelijks bestuur en de coördinatoren van de commissies.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Jos van der Lee
 • Secretaris: Martine Leijenhorst
 • Penningmeester: Elmar van Krimpen

v.l.n.r. Elmar van Krimpen (penningmeester), Martine Leijenhorst (secretaris) en Jos van der Lee (voorzitter)

Andere bestuursleden:

 

 • Coördinator Recreanten: Job Voorburg
 • Technische commissie (TC): Paul Hoogers en Inger Tempels (tc@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator ledenadministratie: Letty Lokhorst (ledenadministratie@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator Jeugdcommissie (JC): Edwin van der Lee (jc@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator mini’s: Irene Hamaker (minis@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator PR-team: Imke Jacobs (pr@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator Sponsoring: Ralph Mulder (sponsoring@volleybalwoudenberg.nl)

 

Naast het bestuur zijn er nog de volgende coördinatoren:

 

 • Coördinator scheidsrechters: Jorrit Steenbeek (scheidsrechter@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator wedstrijdsecretariaat: Alyanne Westerveen (wedstrijdsecretariaat@volleybalwoudenberg.nl)