Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Klachten en vertrouwenspersonen

Volleybalvereniging Woudenberg heeft 2 vertrouwenspersonen aangesteld: Job Voorburg (lid van de vereniging) en Sjoukje van Krimpen-Statema (geen lid van de vereniging). De taakomschrijving van deze vertrouwenspersonen en hoe u met hen contact kunt opnemen is hier te downloaden (pdf).

Job Voorburg

Sjoukje van Krimpen - Statema

De vereniging verwijst verder naar het Klachtenreglement NOCNSF AV 16 november 2010 dat is opgesteld in het kader van goed sportbestuur en het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor goede doelen. Het reglement heeft als doelstelling: 1. het recht doen aan de individuele klager; en 2. het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van NOC*NSF.