Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Contributie

 

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10. De jaarcontributie bedragen zijn:

 

Niveau
Contributie per jaar
Senioren
– Competitie € 240,-
– Recreatie € 170,-
– Dames 1 € 305,-*
– Heren 1 € 305,- *
ABC Jeugd
– A, B en C € 170,-
Mini’s
– niveau 1 t/m6 € 135,-

 

 • Op basis van de training wordt beslist op welk niveau iemand competitie kan gaan meespelen.
 • *Bij de senioren selectieteams (Heren 1 en Dames 1) komt er een extra bedrag bovenop de gebruikelijke contributie van € 240,-.

  Lidmaatschap opzeggen

  Indien je wilt opzeggen, doe dat dan vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar. Een lidmaatschap duurt altijd tot 30 juni van het lopende verenigingsjaar. Als we niets van je horen, gaan we er vanuit uit dat je het komende seizoen ook nog lid wilt blijven van Volleybalvereniging Woudenberg. Je bent ons dus hoe dan ook de gehele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd, als je je niet afmeldt voor 1 mei van het lopende seizoen. 

  Aanmelden als lid

  Leuk als u lid wilt worden van onze vereniging! Onze vereniging stelt zich tot doel het doen beoefenen van en het bevorderen van de volleybalsport in al zijn verschijningen.

  Als u zich inschrijft dient u rekening te houden met een aantal spelregels:

  • Aanmelding als lid dient schriftelijk te worden gedaan middels bijgevoegd “Aanmeldingsformulier”. Met deze aanmelding verklaart men tevens zich op de hoogte te stellen met de “Algemene regels” van de Vereniging, zoals vastgelegd in het Huishoudelijk reglement.
  • Met deze aanmelding verplicht u zich tot een lidmaatschap van minimaal 1 jaar. Men dient er rekening mee te houden, dat bij afmelding binnen één jaar na aanmelding u toch een vol jaar contributie inclusief bondsbijdrage verschuldigd bent.
  • Elk aangemeld lid kan zich als toegelaten beschouwen als hij/zij niet binnen drie weken nadat zijn aanmelding door het secretariaat is ontvangen een anders luidend bericht heeft ontvangen.
  • Ieder lid heeft recht op deelname aan activiteiten die door of namens de Vereniging georganiseerd dan wel gefinancierd worden.

  Download hier het aanmeldingsformulier. Print deze uit en overhandig deze aan:

  Letty Lokhorst, Vondellaan 2c, 3931 VB Woudenberg
  tel: 033-2862627
  Email: ledenadministratie@volleybalwoudenberg.nl

  Ledenadministratie

  Letty Lokhorst

  Vondellaan 2c
  3931 VB Woudenberg
  tel: 033-2862627