Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Contributie

 

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10. De jaarcontributie bedragen zijn:

 

Niveau
Contributie per jaar
Senioren
– Competitie € 240,-
– Recreatie € 170,-
– Dames 1 € 305,-*
– Heren 1 € 305,- *
ABC Jeugd
– A € 180,-
– B € 170,-
– C € 155,-
Mini’s
– 5/6 € 135,-
– 3/4 € 130,-
– 1/2 € 120,-

 

  • Op basis van de training wordt beslist op welk niveau iemand competitie kan gaan meespelen.
  • *Bij de senioren selectieteams (Heren 1 en Dames 1) komt er een extra bedrag bovenop de gebruikelijke contributie van € 240,-.
  • Uitschrijven als lid kan alleen voor 1 juli. Zeg je je lidmaatschap halverwege het seizoen op, dan betaal je dat lopende seizoen gewoon de gebruikelijke contributie. 

Aanmelden als lid

Leuk als u lid wilt worden van onze vereniging! Onze vereniging stelt zich tot doel het doen beoefenen van en het bevorderen van de volleybalsport in al zijn verschijningen.

Als u zich inschrijft dient u rekening te houden met een aantal spelregels:

  • Aanmelding als lid dient schriftelijk te worden gedaan middels bijgevoegd “Aanmeldingsformulier”. Met deze aanmelding verklaart men tevens zich op de hoogte te stellen met de “Algemene regels” van de Vereniging, zoals vastgelegd in het Huishoudelijk reglement (Word).
  • Met deze aanmelding verplicht u zich tot een lidmaatschap van minimaal 1 jaar. Men dient er rekening mee te houden, dat bij afmelding binnen één jaar na aanmelding u toch een vol jaar contributie inclusief bondsbijdrage verschuldigd bent.
  • Elk aangemeld lid kan zich als toegelaten beschouwen als hij/zij niet binnen drie weken nadat zijn aanmelding door het secretariaat is ontvangen een anders luidend bericht heeft ontvangen.
  • Ieder lid heeft recht op deelname aan activiteiten die door of namens de Vereniging georganiseerd dan wel gefinancierd worden.

Download hier het aanmeldingsformulier. Print deze uit en overhandig deze aan:

Letty Lokhorst, Vondellaan 2c, 3931 VB Woudenberg
tel: 033-2862627
Email: ledenadministratie@volleybalwoudenberg.nl

Ledenadministratie

Letty Lokhorst

Vondellaan 2c
3931 VB Woudenberg
tel: 033-2862627