Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

ALGEMEEN

 • Het recreantentoernooi wordt georganiseerd door de Volleybalvereniging Woudenberg.
 • De wedstrijdleiding is in handen van Jenneke van Garderen en Afke van Dijk.
 • In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

 

POULES & TEAMS

 • Het toernooi wordt gespeeld in drie poules, te weten:
  • twee herenpoules: HA en HB;
  • één damespoule.
 • In alle herenpoules (HA, HB) zijn gemengde teams (dames en heren) toegestaan.
 • Bij de aanmelding voor dit toernooi zijn de namen van de deelnemers in het team opgegeven. Uiterlijk een kwartier voor aanvang van een wedstrijd dient u de spelersnamen aan te kruisen op het wedstrijdformulier bij het wedstrijdsecretariaat in de zaal. Tijdens het toernooi kunnen extra namen worden toegevoegd tot maximaal 12.
 • Per team dienen minimaal zes en maximaal twaalf namen te worden opgegeven.
 • Tevens dient op die dag het inschrijfgeld te zijn overgemaakt, doch uiterlijk vóór de aanvang van het toernooi.
 • Elke speler of speelster kan in principe slechts aan één team deelnemen.
 • Wisselingen van het ene team naar het andere team zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de wedstrijdleiding.

 

SPELERS & SPEELSTERS

 • Uitgesloten van deelname zijn spelers en speelsters, die in het bezit zijn van een geldige NeVoBo-spelerskaart.
 • Iedere speler en speelster wordt geacht, door deelname, bekend te zijn met dit reglement.
 • Iedere speler en speelster verklaart zich, door deelname, te houden aan dit reglement.
 • De beslissing over het mee laten spelen van leden van andere teams dient altijd in overleg met wedstrijdleiding genomen te worden. Dit dient op het wedstrijdformulier vermeld te worden. Het is niet toegestaan spelers uit een hogere klasse in te laten vallen.
 • Mochten er achteraf nog onregelmatigheden aan het licht komen dan worden 2 wedstrijdpunten in mindering gebracht.
 • Iedere speler en speelster speelt mee voor eigen risico. Noch de wedstrijdleiding, noch het bestuur van de Volleybalvereniging Woudenberg, kan aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel of vermissing, welke tijdens of door deelname aan dit toernooi wordt opgelopen.

 

WEDSTRIJDEN

 • Iedere wedstrijd bestaat uit drie sets van 18 minuten, waarbij de klok het eindsignaal aangeeft. De stand op het moment van het klinken van dit signaal is de eindstand van de set. Er wordt gespeeld volgens het rally-pointsysteem conform de NeVoBo-regels, dat wil zeggen: Iedere fout of score is 1 punt.
 • Serveren via de netrand is toegestaan. De bal mag met het gehele lichaam worden gespeeld. Daarbij mogen geen schoppende of anderszins gevaarlijke bewegingen worden gemaakt. Indien een speler niet actief in het spel is betrokken, is aanraking van het net toegestaan, mits geen gevaar ontstaat voor de andere spelers in het veld.
 • Per set mag twee keer per team één time-out worden aangevraagd. Per set mag twee keer per team een speler of speelster worden gewisseld. Gedurende de laatste vijf minuten van de set mag geen time-out of spelerswisseling meer worden aangevraagd.
 • Elke gewonnen set levert twee wedstrijdpunten op. Indien tijdens het eindsignaal de setstand gelijk is, krijgen beide teams voor die set één punt.
 • Een kwartier vóór aanvang van elke te spelen wedstrijd dient:
  • het team speelklaar aanwezig te zijn;
  • de aanvoerder of aanvoerster het wedstrijdformulier te hebben ingevuld.
 • Het niet verschijnen van een team, of een andere reden van een team waardoor een gehele wedstrijd of set niet kan worden gespeeld betekent verlies van de wedstrijd. De tegenstander ontvangt dan automatisch twee wedstrijdpunten en vijf scorepunten per set voor de niet doorgegane wedstrijd.
 • Bij te laat verschijnen van een team wordt de eerste set verloren gegeven. De tegenstander ontvangt dan automatisch twee wedstrijdpunten en vijf scorepunten voor die eerste set. Men mag wel de resterende speeltijd uitspelen.
 • Thuisspelende teams beginnen links van de scheidsrechter, vanuit zijn/haar stoel gezien.
 • Er wordt alleen getost om de opslag van de eerste set.
 • Ieder team zorgt voor een scheidsrechter. Indien de scheidsrechter van een team niet verschijnt bij een in het wedstrijdprogramma aangewezen wedstrijd, worden twee wedstrijdpunten op de totaalscore in mindering gebracht.
 • Ieder “thuisspelend” team zorgt voor een teller. Indien geen teller door het thuisspelende team wordt geleverd, wordt één wedstrijdpunt op de totaalscore in mindering gebracht.
 • Het team, dat in het wedstrijdprogramma DIKGEDRUKT staat, helpt vanaf 19.00u mee met het opzetten en inrichten van het veld. Indien men niet helpt met opzetten, wordt één wedstrijdpunt op de totaalscore in mindering gebracht.
 • Ieder team, dat volgens het wedstrijdprogramma de LAATSTE wedstrijd speelt, helpt mee met het afbreken en opruimen van het veld.
 • Bij herhaling van het niet verschijnen van een scheidsrechter of het niet leveren van een teller, kan de wedstrijdleiding bepalen dat:
  • een team het restant van het toernooi buiten mededinging meedoet;
  • een team van verdere deelname wordt uitgesloten.
 • Bij twijfel over de (on)juistheid van acties van spelers of speelsters tijdens de wedstrijd beslist de scheidsrechter.

 

EINDUITSLAG

 • Na iedere speelavond publiceert de wedstrijdleiding de bijgewerkte standen per poule op de website van Volleybalvereniging Woudenberg, onder de kop recreantentoernooi – uitslagen.
 • Aan het eind van het toernooi wordt per poule de eindscore per team bepaald op basis van het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten (minus eventuele aftrek).
 • Het team met de hoogste eindscore wordt winnaar van de poule.
 • Indien twee teams eindigen met een gelijke eindscore, wordt de onderlinge volgorde bepaald aan de hand van het verschil tussen het aantal gescoorde punten vóór minus het aantal geïncasseerde punten tegen. Is dit ook gelijk, dan is de uitslag van de onderlinge wedstrijd bepalend.
 • Onder wedstrijdpunten wordt verstaan: het aantal punten dat een team kan verdienen met het winnen, gelijkspelen of verliezen van een set. Een gewonnen set geeft 2 punten; Een gelijke eindstand geeft 1 punt; Een verloren set geeft 0 punten.
 • Onder scorepunten wordt verstaan: het aantal punten dat een team heeft gescoord op het scorebord.
 • In de Heren A-poule degradeert het team met de laagste score naar de Heren B-poule. De winnaar van de Heren B-Poule promoveert naar de Heren A-poule.