Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Allereerst ook nog namens ondergetekende nog de beste wensen voor 2014! Het is alweer tijd voor de volgende update.

Volley Varia & website
Soms gaan de zaken veel sneller dan je verwacht; dat geldt in dit verband ook voor de opfrisbeurt van onze website. Op het moment dat ik deze update schrijf is de nieuwe website al klaar en zijn jullie daar via onze nieuwe ‘mailmachine’ over geïnformeerd. Op termijn zullen we nog meer zaken toevoegen. Het projectteam onder leiding van Folkert van der Molen gaat daarna meteen verder met het digitaliseren van de Volley Varia. We houden jullie op de hoogte.
In dit kader wil ik graag Folkert, Paul Bremmer, Gerry Noij bedanken voor de vele uurtjes die zij geheel vrijwillig in dit project stoppen en nog zullen stoppen. Ronduit geweldig!

Sponsoren
Als het gaat om onze sponsoren kan ik melden dat ik bezig ben om het contract met de Sport- en Dierenshop te vernieuwen. Als het goed is wordt dat contract op korte termijn ondertekend en zal ik jullie meteen daarna informeren over de kortingen die daarin voor onze leden zijn afgesproken.
Verder zijn we met Vallei Accountants (sponsor Dames 1) in gesprek over een mogelijke herziening van het contract en dan met name over de mogelijke financiële bijdragen in de toekomst. Ik ben in ieder geval erg blij met het feit dat onze sponsoren tot nu toe open blijken te staan voor dit soort gesprekken.

Sponsor recreatietoernooi 2014: Jumbo Kolfschoten
Goed nieuws: ons 40e recreatietoernooi heeft een sponsor! Jumbo Kolfschoten is bereid om haar naam te verbinden aan deze speciale editie en mogelijk dat dat meerjarig het geval zal zijn na een evaluatie die we na het toernooi zullen doen.
De sponsoring betreft enerzijds een vaste financiële bijdrage. Middels een aantal gerichte kortingsacties kan de bijdrage aan de verenigingskas aanzienlijk worden vergroot. Dit gaan we doen door kortingsbonnen die we (zeer waarschijnlijk) via de Volley Varia onder onze leden zullen verspreiden. Ook de deelnemers aan het toernooi zullen speciale bonnen worden verstrekt. Leden den deelnemers kunnen gebruik maken van de aanbiedingen en bij bestedingen van bepaalde bedragen zal Jumbo Kolfschoten vaste bedragen in de verenigingskas storten. Vooruitlopend op alles wat er nog gaat komen, roep ik jullie nu alvast op om te zijner tijd volop gebruik te maken van de bonnen om daarmee deze sponsor en onze vereniging extra te steunen. We rekenen op jullie!

Tot zover de sponsor update voor deze keer!
Jos van der Lee