Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Vakantietijd,

Na een seizoen waarin wij veel tijd in digitalisering van de Volley Varia geïnvesteerd hebben, geeft het een goed gevoel om bij deze de 1e editie van de digitale VV te presenteren.
Ook alle adverteerders zijn benaderd om mee te gaan in het digitaal verspreiden van de Volley Varia. Daarom bedanken wij de adverteerders die de samenwerking willen voortzetten en diegenen die ons de afgelopen seizoenen ondersteund hebben met een advertentie in de papieren VV.

Ook op sponsorgebied zijn er veel resultaten geboekt. Dit zal op de Algemene Leden Vergadering verder tot uiting komen bij het presenteren van de cijfers.
Dan zal het ook duidelijk worden of wij de contributie, zoals wij nu verwachten, niet noodzakelijk hoeven te verhogen. Zet de datum maandag 22 september 2014 vast in je agenda, dan staat de vergadering gepland en zal je uit de 1e hand vernemen of wij dat besluit met instemming kunnen nemen.

Bestuurlijk zijn wij nog op zoek naar een coördinator jeugdzaken. Wij doen bij deze een dringend beroep op een ieder om hierin mee te denken, zich kandidaat te stellen of als je iemand kent die hier wat voor voelt voor te dragen. Als vereniging willen we saamhorigheid en alle groepen die aandacht geven die ze verdienen, dat kan echter niet zonder inzet van leden die wat willen betekenen voor een ander. Een ieder heeft een mooie zomerperiode voor de boeg om hierover na te denken en te besluiten deze vacature in te vullen en wat te willen betekenen voor de jeugd en de vereniging. Een goede jeugdafdeling is de toekomst voor de vereniging. Aanmelding via info@volleybalwoudenberg.nl of spreek iemand van het bestuur aan.

Momenteel behartigd Jayne zoveel mogelijk de jeugdzaken vanuit het bestuur, maar dat is momenteel te veel naast het secretariaat, training geven bij de mini’s en privé en werk.
Het streven is om taken zoveel mogelijk te verdelen, maar dan moeten er wel genoeg mensen zijn om te kunnen verdelen.

Op de site is inmiddels te zien dat de start van het nieuwe seizoen op 2 september is, dan gaat De Camp weer open.

Een ieder wensen wij een hele fijne vakantie en wij zien elkaar met de start van het nieuwe seizoen.
Met sportieve vakantie groet,
namens het dagelijks bestuur,

Rien Wolfswinkel
Jayne Baas
Elmar van Krimpen