Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Nieuw seizoen voor de deur. We zijn weer gestart met de trainingen en met nieuwe ballenkarren. Ga zuinig om met dit nieuwe materiaal, er hangt een behoorlijk prijskaartje aan.

Vooral bij de ABC-jeugd is het een hele toer om voldoende trainers voor de groepen te krijgen. Wij missen momenteel menskracht bij de jeugd commissie voor de ABC- jeugd. Hierdoor komen er extra werkzaamheden bij mensen te liggen, die al heel veel voor de vereniging betekenen. Met Jayne en Heiko voorop, die veel tijd en aandacht besteed hebben aan het organiseren van de trainers en trainingen.

Samen met de trainers die toegezegd hebben of tijdelijk waarnemen is de vereniging hen allen veel dank verschuldigd. Met beschikbare trainers en hun mogelijkheden om training te geven hebben we op het laatste moment  moeten schuiven, waardoor het niet voor iedereen gunstig is uitgevallen. Hoe mooi zou het daarom zijn als de vacature JC coördinator bij de aanstaande Algemene  ledenvergadering op maandag 22 september ingevuld word. Dit is voor het goed leiden van de jeugdafdeling een noodzaak. De werkzaamheden daarvoor kunnen we er als zittende bestuursleden komend seizoen niet meer bij hebben. De jeugd verdiend een bestuurslid die de belangen voldoende kan behartigen. Wij horen graag wie dit op zich wil nemen.

Aanmelding via info@volleybalwoudenberg.nl of spreek iemand van het bestuur aan.

Dames 1 Vallei accountants en heren 1 Focus4U hebben in de plaatselijke media al hoge ambities uitgesproken. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat onder leiding van de nieuwe trainers dit gerealiseerd gaat worden. Maar wat zijn de ambities van de overige teams? Dat gaan we natuurlijk in de komende edities van onze nieuwe digitale Volley Varia lezen. Alle teams veel succes in de kompetitie en bij de recreatie en mini- toernooien.

Automatische incasso contributie

Zoals jaren te doen gebruikelijk, wordt de contributie voor een seizoen in twee delen geïncasseerd, één helft medio oktober en de andere helft medio maart. In de laatste week van oktober 2014 zal de contributie automatisch worden geïncasseerd voor de eerste helft van het seizoen 2014-2015.

 

Voor nu tot ziens en we zien elkaar bij de Algemene Ledenvergadering op maandag 22 september om 20.00u.

Met sportieve groet,

namens het dagelijks bestuur,

Rien Wolfswinkel

Jayne Baas

Elmar van Krimpen