Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Impressie Algemene Leden Vergadering (ALV)

De ALV  is op maandag 22 september alweer geweest. Er waren iets minder leden aanwezig dan voorgaande keer. Dat is natuurlijk wel jammer.
Belangrijk terugkerend punt is de opvulling van bestuursfuncties. Voor komend seizoen de functie JC coördinator, deze staat al een seizoen open en daar is de vorige editie al aandacht aan besteed. En voor komend seizoen ook de coördinator Algemene zaken. Sander Wildeman heeft dit afgelopen 3 seizoenen gedaan en vooral het lustrum jaar heeft hij veel voor de vereniging georganiseerd, evenals voor het beach toernooi. Sander bedankt voor je inzet en wij hopen op een opvolger in deze functie.

Om een idee te geven wat deze functies inhouden staan hieronder beknopte omschrijvingen wat deze zoal inhouden. Dit was o.a. een vraag vanuit de vergadering. Als leden belangstelling hebben om iets voor de vereniging te betekenen, staat vragen natuurlijk altijd vrij. En gelukkig komen er ook spontane acties uit de vereniging om wat op te pakken. Momenteel is de grote club actie actueel, dit is voor verenigingen een ideale manier om een extra financiële steun te krijgen. In feite allemaal kleine sponsors voor de vereniging, en vele kleine maken de financiële bijdrage groot. Rik Woltersom heeft zich opgeworpen om hier bij de senioren teams extra aandacht aan te besteden, laat hem niet in de steek.

Profielschetsen vacante bestuursfuncties

Hierbij geven wij een korte taakbeschrijving van de nog vacante algemene bestuurslid functies. Hierbij wil men altijd graag weten wat de tijdsbesteding zal zijn. Dit is erg moeilijk aan te geven, meestal is de tijdsinvestering aan het eind en aan het begin van het seizoen het grootst, zeg een paar uur in de week. Gaandeweg het seizoen is dit een paar uur in de maand. Voordeel is wel dat het tijdstip voor jezelf meestal vrij is in te delen en op trainingsavonden is ook veel te combineren.

Beschrijving taken

Coördinator Jeugdcommissie

  • vertegenwoordigt de Jeugdcommissie in het Algemeen bestuur
  • geeft leiding aan en heeft regelmatig overleg met leden sectie Jeugdcommissie
  • coördinatie t.a.v. trainers indelen en werven
  • contact met trainers onderhouden en instrueren t.a.v. jeugdbeleid vereniging.

Coördinator Algemene zaken

  • vertegenwoordigt Algemene Zaken in het Algemeen bestuur
  • aanspreekpunt in het bestuur voor sociale activiteiten, als champagne toernooi, eindfeest, algemeen sociaal beleid in de vereniging
  • materiaal beheer.

Wij horen graag wie dit op zich wil nemen.
Aanmelding via info@volleybalwoudenberg.nl of spreek iemand van het bestuur aan.

Met sportieve groet,
namens het dagelijks bestuur,

Rien Wolfswinkel
Jayne Baas
Elmar van Krimpen