Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Beste leden,

Voortgang.

Inmiddels zijn wij ruim een maand verder na de Algemene Ledenvergadering. Er worden leuke initiatieven ontwikkeld.  Dames 1 heeft zich opgeworpen om het eindfeest te organiseren en heeft daarbij de loterij op de thuiszaterdagen opnieuw in het leven geroepen. Hiermee kan het feest gefinancierd worden, onze penningmeester is daar erg enthousiast over. En zoals eerder gemeld wordt er door Rik Woltersom extra aandacht aan de grote club actie besteed. Ook op sponsor gebied is Jos weer actief, diverse sponsoren dragen de vereniging een warm hart toe en zijn bereid om ons te ondersteunen.

Allemaal fantastisch nieuws natuurlijk, op vele terreinen zijn we als vereniging actief.Toch voelen we binnen het bestuur nog een gemis, namelijk een tekort aan menskracht. We zijn met 5 in het bestuur en willen we compleet zijn dan moeten we met 7 zijn. Zoals in de vorige editie is aangegeven missen we de coördinator Algemene zaken en de coördinator Jeugdzaken.

Voor de goede orde onderstaand nogmaals de taakbeschrijvingen. Tip, pak het desnoods met z’n tweeën op, vooral bij de Jeugdcommissie zou dit goed kunnen werken. Voor algemene zaken geld dit wat minder, qua tijdsbesteding is dat prima door 1 persoon in te vullen. Let wel, als huidige bestuursleden behartigen we nu de vacante functies er gewoon bij !!!

Profielschetsen vacante bestuursfuncties

Hierbij geven wij een korte taakbeschrijving van de nog vacante algemene bestuurslid functies. Hierbij wil men altijd graag weten wat de tijdsbesteding zal zijn. Dit is erg moeilijk aan te geven, meestal is de tijdsinvestering aan het eind en aan het begin van het seizoen het grootst, zeg een paar uur in de week. Gaandeweg het seizoen is dit een paar uur in de maand. Voordeel is wel dat het tijdstip voor jezelf meestal vrij is in te delen en op trainingsavonden is ook veel te combineren.

Beschrijving taken

 • Coördinator Jeugdcommissie
  • Vertegenwoordigt de Jeugdcommissie in het Algemeen bestuur.
  • Geeft leiding aan en heeft regelmatig overleg met leden sectie Jeugdcommissie.
  • Coördinatie t.a.v. trainers indelen en werven.
  • Contact met trainers onderhouden en instrueren t.a.v. jeugdbeleid vereniging.
 • Coördinator Algemene zaken
  • Vertegenwoordigt Algemene Zaken in het Algemeen bestuur.
  • Aanspreekpunt in het bestuur voor sociale activiteiten, als champagne toernooi, eindfeest, algemeen sociaal beleid in de vereniging.
  • Materiaal beheer.

Aanmelding via info@volleybalwoudenberg.nl of beter nog spreek iemand van het bestuur aan.

 

Het scheidsrechters-/westrijdschema voor deze maand november is hier te vinden (pdf)

 

Met sportieve groet,

namens het dagelijks bestuur,

 

Rien Wolfswinkel

Jayne Baas

Elmar van Krimpen