Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Bestuur

Het bestuur van de Volleybalvereniging Woudenberg bestaat uit het dagelijks bestuur en de coördinatoren van de commissies.


V.l.nr. Elmar, Martine, Jos

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Jos van der Lee
 • Secretaris: Martine Leijenhorst
 • Penningmeester: Elmar van Krimpen


V.l.nr. Wessel, Job, Elmar, Hendi
Letty, Edwin, Irene, Imke
Ralph, Martine, Jos

De andere bestuursleden zijn:

 • Coördinator Algemene Zaken (AZ): Wessel Terpstra
 • Coördinator Jeugdcommissie (JC): Edwin van der Lee
 • Coördinator Technische commissie (TC): Hendi de Greef
 • Coördinator Sponsoring: Ralph Mulder
 • Coördinator PR-team: Imke Jacobs (pr@volleybalwoudenberg.nl)

Het bestuur is te bereiken via info@volleybalwoudenberg.nl

Naast het bestuur zijn er nog de volgende coördinatoren:

 • Coördinator scheidsrechters: Kees Lokhorst (scheidsrechter@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator wedstrijdsecretariaat: Alyanne Westerveen (wedstrijdsecretariaat@volleybalwoudenberg.nl)
 • Coördinator ledenadministratie: Letty Lokhorst (ledenadministratie@volleybalwoudenberg.nl)


V.l.nr. Lian, Angela, Lotte, Imke

Het PR-team: 

 • Coördinator PR en VolleyVaria: Imke Jacobs
 • Websitebeheer: Angela van Elst
 • Contacten met De Woudenberger: Lotte Oosterhout
 • Facebookbeheer: Lian de Snoo – van Zon