Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Agenda Algemene ledenvergadering Volleybal Vereniging Woudenberg

Maandag 22 september 2014 om 20.00 uur in de Camp

 1. Opening
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 30 september 2013
 3. Mededelingen
 4.  Algemene zaken
 5. Technische Commissie
 6. Jeugdcommissie ABC en CMV
 7. Sponsering en Public Relations
 8. Jaarrekening 2013-2014
 9. Begroting 2014-2015
 10. Kascommissie
 11. Decharge
 12. Verkiezing kascommissie voor 2014-2015
 13. Bestuursleden en vacatures.
  1. Jeugd Coördinator
 14. Rondvraag