Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl

Coronaprotocol

Coronamaatregelen Volleybalvereniging Woudenberg /
Start volleybalcompetitie

 • Maak bij het betreden van Sporthal de Camp en bij het verlaten ervan gebruik van de desinfectiemiddelen die bij de ingang aanwezig zijn.
 • Publiek is welkom maar enkel op de (mobiele) tribunes; hier geldt dan nadrukkelijk de 1,5 meter regel. Tot nader order is er geen ruimte voor publiek bij de twee achterste velden in Sporthal de Camp.
 • Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan in groepsverband.
 • Onze zaalwacht is algemeen aanspreekpunt op thuisspeeldagen en daarmee ook verantwoordelijk voor het gedrag van het publiek qua schreeuwen/zingen/yellen of andere overtredingen van de geldende coronaregels. De zaalwacht ziet er ook op toe dat de mensen aan de tellertafel 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden, mits er (voor 18 jaar en oudere spelers) 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Advies is wel waar mogelijk zo veel mogelijk thuis om te kleden en te douchen. Dat geeft onze gasten de mogelijkheid om gebruik te maken van kleedkamers en douches.
 • Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel. Sla de high fives/yell met je team bij aanvang van een wedstrijd of set over.
 • Raadpleeg voordat je een uitwedstrijd gaat spelen de website van de tegenstander: regionaal kunnen er strengere maatregelen gelden.
 • Trainers/coaches/aanvoerders zorgen ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al zo veel mogelijk is ingevuld.
 • Houd bij het invullen van het DWF in de sporthal, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Trainers/coaches worden nadrukkelijk opgeroepen om hierop toe te zien.
 • Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen team opgesteld kan worden, neem dan contact op met ons wedstrijdsecretariaat. Via die route wordt dan contact opgenomen met de Nevobo. De normale invalbepalingen blijven geldig en in basis is het de bedoeling dat een zieke/geblesseerde speler door een invaller vervangen wordt.

Bezoek Sportcafé de Camp
Voor, tijdens en na de wedstrijden is iedereen hartelijk welkom in Sportcafé de Camp. Echter, daarvoor moet je wel reserveren. Via deze link kun je lezen hoe dat in zijn werk gaat. Wat extra handelingen, maar prima te doen; Jolanda en haar team staan voor jullie klaar!

Afstand houden:
CMV wedstrijden

De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar of tot andere leeftijdsgroepen. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar.

ABC-jeugd wedstrijden
De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar, wel 1,5 meter afstand tot personen boven de 18 jaar. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle andere personen

Senioren, recreanten en zitvolleybal wedstrijden
Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen. Tijdens het spelen van wedstrijden geldt deze regel niet.

Raadplegen:
Protocol Verantwoord Sporten NOC*NSF
Protocol indoor volleybal
Abritrageprotocol indoor volleybal