Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl
Op 3 september jongstleden heeft de trainerssectie van de senioren damesteams om tafel gezeten met de Technische Commissie om het komende seizoen te bespreken. Dit in het licht van het nieuw opgestelde technisch beleid voor Volleybal Vereniging Woudenberg. In dit technisch beleid zijn verschillende kaders en doelstellingen opgenomen voor de periode tot en met het jaar 2017. Dit beleid zal op korte termijn op deze site gepubliceerd worden.De zaken die op deze avond besproken zijn onder andere de doelstellingen per damesteam voor de langere termijn. Deze zijn:

  • Dames 3 ontwikkelen tot een stabiel 3e klasse-team,
  • Dames 2 ontwikkelen tot en top-3 2e klasse-team en
  • Dames 1 ontwikkelen tot een stabiel 1e klasse-team.

Met de huidige bezetting en doorstroom van jeugd op termijn zijn dit mooie en reële doelstellingen om als vereniging aan te werken.

Daarnaast staan er komend seizoen op verenigingsniveau ook veel nieuwe dingen op het programma. Hieronder vallen onder andere gecombineerde trainingen van A jeugd tot en met het eerste team, scheidsrechtersreflecties, monitoren en stimuleren van (jong) talent, delen van trainingsinformatie en trainersclinics. Daarnaast zullen er namens elk team teamvertegenwoordigers aangewezen worden via wie de communicatie naar de teams zal verlopen. Hiermee zullen geregeld bijeenkomsten gepland worden om de voortgang tijdens het seizoen te bespreken en te communiceren naar de teams. Zij zullen ook fungeren als “stem” namens het team naar de TC toe. Hiermee hopen wij op meer interactie tussen de bestaande teams en een grotere betrokkenheid van de leden bij de vereniging.

Conclusie van deze avond: de trainers hebben weer volop zin in het komende seizoen en hopen op heel veel plezier en mooie resultaten. Het is aan de gehele vereniging om er een mooi, gezellig en sportief seizoen van te maken!