Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl
Nieuwe penningmeester

Nieuwe penningmeester

Met het vertrek van Elmar kwam er een hele belangrijke positie binnen onze club open. We zijn superblij dat Astrid Oosterhout tijdens de ALV van 28-9 unaniem is aangenomen als nieuwe penningmeester. We wensen haar vanaf deze plek heel veel plezier en succes in deze functie.
Bedankt!

Bedankt!

 
Tijdens de jaarlijkse ALV hebben we afscheid genomen van Elmar van Krimpen als penningmeester en Martine de Greef – Leijenhorst als secretaris. Namens de hele vereniging ontzettend bedankt voor jullie inzet. Zonder kanjers als jullie kan onze vereniging niet draaien.
 

Startdag seizoen 2020-2021 afgelast

Startdag seizoen 2020-2021 afgelast

Zoals elk seizoen hadden we ook bij de start van het seizoen 2020/2021 graag weer een startdag willen organiseren. Echter, met alle onzekerheden rond de verspreiding van het Corona-virus vonden wij het als Dagelijks Bestuur niet verantwoord om de startdag door te laten gaan. Dat vinden we erg jammer, maar jullie (en onze) gezondheid is veel belangrijker! Als het tegen die tijd mogelijk is zijn we voornemens om een mooi eindfeest te organiseren aan het einde van het seizoen!

Update hervatten trainingen jeugd

Update hervatten trainingen jeugd

Beste volleybalvrienden,
 
Het is even stil geweest; tijd voor een korte update.
 
Zoals jullie weten is er recent ruimte gekomen voor het buitensporten door kinderen tot 12 jaar en ook, met meer beperkingen, voor de jeugd tot 18 jaar. Als eerste zijn de voetbal-, korbal- en tennisvereniging opgestart. Vandaag is er overleg geweest met de gemeente Woudenberg over de mogelijkheden voor ons. Het ziet ernaar uit dat we als eerste weer met onze mini’s kunnen starten; wellicht al volgende week. Overigens wordt daarvoor nauw samen gewerkt met SNO. Ook de JC is bezig met de nodige voorbereidingen, zodat we ook met de ABC-jeugd weer in beweging kunnen komen. Zoals het er nu naar uit ziet zullen de mini’s het korfbalveld gaan gebruiken en zal er voor de ABC-jeugd een veld beschikbaar komen op het binnenterrein van de tennisvereniging. Het is wat dat betreft mooi om te zien hoe goed en prettig er wordt samen gewerkt tussen de verschillende verenigingen, SNO en de gemeente Woudenberg!
 
Tijdens de persconferentie van gisteren is ook gemeld dat er na 11 mei ruimte komt voor het buitensporten voor de leden ouder dan 18 jaar. Echter, dat nieuws is zo vers dat we daar nog niets over kunnen melden. Onze prioriteit ligt nu bij het opstarten van de mini’s en de ABC-jeugd. Zodra er voor de overige leden nieuws is laten we dat uiteraard weten.
 
Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur,
 
Jos van der Lee
Voorzitter
Coronamaatregelen verlengd tot 20 mei

Coronamaatregelen verlengd tot 20 mei

Beste leden,
 
Allereerst hopen we dat het goed gaat met jullie en de dierbaren om jullie heen! 
 
Net als ongetwijfeld velen van jullie hebben wij gisteravond naar de persconferentie van minister-president Rutte gekeken. Net als jullie met de hoop dat er weer wat ruimte zou komen om onze mooie sport weer te gaan beoefenen. Voor wat betreft trainen in Sporthal de Camp verandert er helaas niets; dat blijft niet mogelijk. Rond 20 mei moeten we opnieuw afwachten wat er dan door de regering wordt gemeld.
 
Voor kinderen tot 12 jaar kwam er wel wat meer ruimte om te sporten, maar dan wel met de nodige beperkingen. De anderhalve meter regel blijft gelden en sporten zou buiten plaats moeten vinden. Voor deze jonge leden van onze vereniging gaan we onderzoeken wat er mogelijk is. Op korte termijn zal er daarom overleg plaats vinden tussen ons CMV-team, SNO en korfbalvereniging Woudenberg. Zodra er hierover meer te melden is laten we dat uiteraard weten.
 
In de tussentijd zullen we met zijn allen, hoe moeilijk ook, geduld moeten hebben en afwachten wat er komen gaat. De oproep blijft om je aan de “spelregels” te houden en vooral: stay safe!
 
Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur,
 
Jos van der Lee
Voorzitter
Wijziging contributie

Wijziging contributie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2019 is besloten tot een verhoging van de contributie. Dit betreft een verhoging met € 5 voor de CMV- en ABC-jeugd en € 10 voor de senioren (m.u.v. Heren 1). Deze verhoging geldt met ingang van het seizoen 2019/2020 en zal in de aangekondigde incasso-ronde van eind oktober 2019 worden doorgevoerd.