Thuislocatie: Sporthal De Camp, Bosrand 15-17, 3931 AP, Woudenberg info@volleybalwoudenberg.nl
Fijne feestdagen!

Fijne feestdagen!

Samen met jullie staan we vlak voor de Kerstdagen en de jaarwisseling. Feestdagen vieren met de rem erop is niet wat we willen, maar helaas wordt de beleving daarvan, opnieuw, bepaald door de op dit moment geldende maatregelen. Graag willen we via deze weg iedereen bedanken voor zijn of haar trouw aan en inzet voor onze vereniging. We denken daarbij met name aan alle vrijwilligers, die ook dit jaar de vereniging op alle fronten weer hebben geholpen. Dank daarvoor!

Het Dagelijks Bestuur wenst jullie, en al jullie dierbaren, fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling.

Coronamaatregelen m.i.v. 6 november

Coronamaatregelen m.i.v. 6 november

Afgelopen dinsdag kondigde het kabinet helaas weer nieuwe maatregelen aan, om het aantal oplopende coronabesmettingen terug te dringen. Op de website van het RIVM, vind je de voor ons meest ingrijpende maatregel in de volgende bewoordingen terug:

Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november verplicht voor:

 • Publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd.
 • Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines.

Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.

Woensdagavond heeft het bestuur overlegd over hoe wij deze maatregelen vorm gaan geven binnen onze vereniging; wij respecteren de regels die door de overheid opgelegd zijn.

Vanaf zaterdag 6 november zal dus iedereen bij de ingang van de sporthal gecontroleerd gaan worden op het bezit van een QR-code. Wie geen geldige QR-code kan of wil laten zien, kunnen wij niet naar binnen laten.

De controle zal op de volgende manier uitgevoerd gaan worden:

Trainingsavonden (zonder wedstrijd):

 • Trainers controleren de leden van een van de andere teams die gelijktijdig trainen, NIET hun eigen spelers. Wij vragen hen een half uur voor de training aanwezig zijn om spelers te controleren. De trainers zijn hiervan op de hoogte gebracht via de groepsapp voor trainers. Zit jij hier nog niet in als trainer? Stuur ons dan even je telefoonnummer door via info@volleybalwoudenberg.nl.
 • Tijdelijk is publiek niet toegestaan tijdens trainingen. Ouders die kinderen op komen halen, worden geacht buiten op hen te wachten.
 • Bij de eerstvolgende trainingen na 6 november (9 en 11 november) worden alle trainers gecontroleerd door Naomi en Imke op het bezit van een QR-code en krijgen ze uitleg over de manier van controleren en het gebruik van de controle-app.


Trainingsavonden (met wedstrijd):

 • Teams die training hebben houden zich aan het proces van de andere trainingsavonden (zie hierboven).
 • Een extra controleur (naast de trainers die de trainende teams controleren) is een uur voor de wedstrijd aanwezig om zowel uit- als thuisspelers en supporters te controleren.
 • Je krijgt (als wedstrijdcontroleur) een vrijwilligersvergoeding van € 10,- per uur/€ 20,- per wedstrijdronde.


Door bovenstaande regels te volgen, kunnen we op relatief eenvoudige wijze voldoen aan de eis van het kabinet om de QR-code van iedere aanwezige te controleren en hoeven we niet iedere trainingsavond op zoek te gaan naar extra vrijwilligers die deze controle uit willen voeren.

 
Wedstrijddagen in de Camp:

 • Er is een schema gemaakt, waarin duidelijk wordt wie wanneer verantwoordelijk is voor het controleren van de QR-codes van aanwezigen. Voor de trainingen hebben we dat dus opgelost m.b.v. bovenstaande regels, voor de wedstrijddagen in De Camp zoeken we nog 2 mensen per wedstrijdronde die dit willen doen. Deze dagen zijn geel gemarkeerd.
 • Help jij ons uit de brand? Zet je naam dan in het hierboven gelinkte schema (Google Spreadsheet) vóór woensdag 10 november. We zoeken dus 2 mensen per wedstrijdronde.
 • Wees je ervan bewust dat het geen enorme inspanning of tijdsbesteding van je vraagt, maar je wel stevig in je schoenen moet staan om controleur te zijn. We hopen natuurlijk dat het meevalt, maar wellicht zullen mensen de discussie met je aangaan. Er is geen enkele reden om mensen zonder geldige QR-code en ID binnen te laten.
 • Controleurs zijn 1 uur voor de start van de wedstrijd aanwezig.
 • Publiek wordt verzocht om na controle plaats te nemen op een van de tribunes en daar 1,5 meter afstand te houden. De zaalwacht (of indien afwezig de aanwezige controleur) is verantwoordelijk voor het toezicht hierop.
 • Je krijgt een vrijwilligersvergoeding van € 10,- per uur/€ 20,- per wedstrijdronde.


We rekenen op jullie medewerking en hopen met deze oproep het schema gevuld te krijgen. Als op korte termijn blijkt dat dat niet het geval is, dan zullen we als bestuur opnieuw overleggen over eventuele vervolgstappen. Opties die dan op tafel liggen zijn bijvoorbeeld het weren van publiek tijdens thuiswedstrijden om daarmee de controledruk te verlagen of het inhuren van externe bedrijven (wat hoge kosten met zich mee zal brengen). Laten we het niet zover laten komen met elkaar!

We willen graag benadrukken dat wij dit alles ook graag anders zouden zien, maar op dit moment geen andere keus hebben. Laten we hier met z’n allen even onze schouders onder zetten en hopen dat we in de nabije toekomst snel weer ‘gewoon’ kunnen volleyballen!

Voor degenen die gaan controleren: je kunt de Coronacheck Scanner-app alvast downloaden op je telefoon.

Heb je nog vragen, ideeën of tips? Mail ons op info@volleybalwoudenberg.nl.

Secretaris gezocht!

Secretaris gezocht!

Eens in de zoveel tijd lichten we ze toch maar weer even uit: de openstaande vrijwilligersprojecten. Met name voor 1 van deze taken begint de tijd te dringen. Onze interim secretaris Imke heeft al bij de start van het afgelopen seizoen aangegeven deze taak eenmalig op zich te willen nemen om de vereniging uit de brand 🔥 te helpen, maar met ingang van seizoen 2021/2022 gaat ze deze taak toch echt weer neerleggen. Een vereniging met een incompleet bestuur, dat moeten we niet willen toch?

Wie neemt deze taak van Imke over? We horen het graag op info@volleybalwoudenberg.nl! Uiteraard legt Imke je dan ook alle ins en outs over de secretarisfunctie uit.

Meer weten? Bekijk deze en andere openstaande projecten/taken op https://www.volleybalwoudenberg.nl/projecten-vrijwilligers/.  

Incasso tweede deel contributie vervalt

Incasso tweede deel contributie vervalt

Allereerst zijn we als Dagelijks Bestuur erg blij met het feit dat een aantal teams weer buiten traint. Het is niet optimaal, maar evengoed wensen we jullie veel volleybalplezier!

We hebben eerder laten weten dat we de incasso van het tweede deel van de contributie uit stelden. Nu het uitzicht op weer binnen sporten er nog niet is, hebben we besloten om de tweede incasso van dit seizoen te laten vervallen. Dat heeft consequenties voor onze inkomsten, maar omdat we momenteel ook minder kosten maken en jullie maar beperkt kunnen volleyballen, leek ons dat op dit moment het juiste gebaar.

Uiteraard hopen we dat jullie de vereniging trouw blijven en dat we op termijn met elkaar weer volop kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. En: we moeten we ook ons jubileumfeest volgend jaar niet vergeten…!

Hou nog even vol.

Met een sportieve groet namens het Dagelijks Bestuur, 
Astrid, Imke en Jos

Jubileumfeest uitgesteld

Jubileumfeest uitgesteld

Dit jaar bestaat Volleybalvereniging Woudenberg 50 jaar. Een gedenkwaardig moment, dat in september 2021 groots gevierd zou worden. Onlangs heeft het bestuur echter besloten om het feest een jaar op te schuiven en pas in 2022 het jubileum te vieren.

Na lang wikken en wegen hebben we dit moeilijke besluit moeten nemen”, aldus voorzitter Jos van der Lee. “De hele Coronasituatie brengt nog veel onzekerheden en risico’s met zich mee. Los daarvan willen we ons jubileum kunnen vieren zonder beperkende maatregelen en het uitzicht daarop vinden we op dit moment onvoldoende helder. Tegelijkertijd zouden we nu al moeten gaan beginnen met de nodige voorbereidingen. Op hoofdlijnen hebben we duidelijk wat we rond het jubileum allemaal willen gaan doen, maar die plannen leggen we even een jaartje op de plank. Het is helaas niet anders.